Ticari Uyuşmazlıklar

Ticari Uyuşmazlıklar

 19.12.2018 tarihli 30630 sayılı Resmi Gazete

MADDE 20- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesindensonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“3. Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 5/A-                                

(1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.”

Buna göre;

UYUŞMAZLIĞIN KONUSU BİR MİKTAR PARANIN ÖDENMESİ OLACAK ALACAK VE TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN İSE,

UYUŞMAZLIĞIN KONUSU 6102 SAYILI TTK’NIN 4.MADDESİNDE SAYILAN TİCARİ DAVALARIN KONUSUNA GİRİYOR İSE,

UYUŞMAZLIĞIN KONUSU 6102 SAYILI TTK DIŞINDAKİ KANUNLARDA BELİRTİLEN TİCARİ DAVALARIN KONUSUNA GİRİYOR İSE

DAVA ŞARTI MEVCUT OLUP, DAVA AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLUDUR.

4 9
© Msç Arabuluculuk & Hukuk Bürosu. 2018
Bizi Takip Edin
instagram
İletişim
REMZİ OĞUZ ARIK MAHALLESİ BESTEKAR SOKAK NO:80/11 KAVAKLIDERE-ÇANKAYA-ANKARA
0 312 468 70 42
Nano Medya